• Zoals bekend is RKAVV bezig met de formatie van een geheel nieuw bestuur. In het nieuwe bestuur zullen de volgende functies zijn ondergebracht: Voorzitter, bestuurslid FinanciĆ«le Zaken , bestuurslid Voetbalzaken, bestuurslid Facilitaire Zaken, bestuurslid Algemene Zaken en een bestuurssecretariaat.

  De afgelopen tijd is met veel clubmensen hierover gesproken. Inmiddels zijn we zover dat we een voordracht kunnen doen voor de benoeming van nieuwe bestuursleden. Een besluit over de voordracht wordt genomen in een hiervoor ingelaste Algemene Leden Vergadering. De kandidaat bestuursleden zullen zich dan ook nader voorstellen en er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen over het bestuursmodel en de toekomstige organisatie.

  Deze ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 28 november 2019, 20:00 uur (kantine).

  ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN RKAVV
  Namens het bestuur van RKAVV nodig ik alle leden en ouders/ begeleiders van de leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van donderdag 28 november 2019. Het betreft een ingelaste vergadering ter benoeming van nieuwe bestuursleden.
  Deze vergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in de kantine.
  Deze vergadering biedt u de mogelijkheid om nader kennis te maken met de (kandidaat) bestuursleden en kennis te nemen en het nieuwe organisatiemodel waarmee gewerkt zal gaan worden.

  AGENDA
  1. OPENING EN MEDEDELINGEN
  2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
  3. VOORSTELRONDE KANDIDAAT BESTUURSLEDEN
  4. VOORDRACHT TOT BENOEMING NIEUWE BESTUURS-LEDEN
  5. VERLENEN DECHARGE AFTREDEND BESTUUR
  6. RONDVRAAG
  7. SLUITING

  Het bestuur van RKAVV,

  Frans van Rossen, voorzitter

rfwbs-sliderfwbs-slide