• ALV 30 augustus 2023

  Op woensdag 30 augustus jl. heeft in onze kantine de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Er was een goede gemixte opkomst. Vanuit de diverse geledingen binnen de club waren er vrijwilligers, kaderleden, overige senioren en ouders van jeugdleden, oud bestuursleden, Leden van verdienste en Ereleden aanwezig.

  Het bestuur heeft de aanwezigen bijgepraat over haar werkzaamheden en punten van aandacht in de afgelopen maanden (met name vanaf april jl.) maar heeft daarin ook met de aanwezigen vooruitgekeken naar belangrijke aandachtspunten voor dit komende seizoen. Er zijn goede discussies incl. stemmingen geweest over hoe o.a. om te gaan met de oplopende energiekosten, verhoging van de contributie, verplichte verenigingstaken en de vrijwilligersbijdrage.

  Iedereen was het erover eens dat er meer leden de handen uit de mouwen moeten steken om de vereniging op een gezonde manier draaiende te kunnen houden. Blij en trots zijn we op onze vrijwilligers en we moeten waken dat er roofbouw plaatsvindt. De vereniging is van ons allemaal!

  VERPLICHT 2 verenigingstaken per lid/team per seizoen. Bijv. door het draaien van verplichtte kantinediensten met een voetbalteam van spelers en/of ouders. In het ALV 2022 is hierover door de leden gestemd en is dit besluit aangenomen.

  Vrijwilligerstaken zijn VRIJWILLIG. Denk bijv. aan leiders, trainers, kaderleden/coördinatoren of 1 x per 4 weken een kantinedienst (ochtend, middag of avond) in een vast kantineteam. Wil je geen vrijwilligerstaak vervullen dan kun je deze afkopen.

  Wat is in de ALV op 30 augustus besloten:

  -       Contributieverhoging jeugd 7%

  -       Contributieverhoging senioren 3%

  -       Ieder spelend lid betaalt dit seizoen tijdelijk € 10,- energietoeslag, zolang de energiekosten hoog zijn.

  -       Afkoop vrijwilligerstaak is verhoogd naar € 75,- per persoon en € 100,- per gezin

rfwbs-sliderfwbs-slide