• Vanavond Algemene Ledenvergadering! Komt allen! Aanvang 20:00u. Naast de vaste financiële onderwerpen zijn ook de onderwerpen "Buurthuis van de Toekomst" en "RKAVV in verandering" geagendeerd. Wilt u meer weten, de vergaderstukken zijn voor onze leden op te vragen bij onze secretaris Carl de Koning (secretaris@rkavv.nl). In de kantine liggen ook twee exemplaren ter inzage.

  ------------------------------------------

  ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN RKAVV 

  UITNODIGING

  Namens het bestuur van RKAVV nodig ik alle leden en ouders/begeleiders uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze vergadering vindt plaats in ons sponsorhome op donderdag 8 februari 2018,  aanvang 20.00 uur.

  De ALV is voor iedereen die zich bij RKAVV betrokken voelt. Het is een uitgelezen moment om kennis te nemen van het wel en wee binnen onze vereniging. U kunt vragen stellen over het gevoerde beleid en suggesties en/of ideeën aandragen voor verbetering, verandering of vernieuwing. Daarnaast is er ruimte voor discussie of een kritische noot.

  In de ALV van januari 2017 ben ik benoemd tot voorzitter. In het Hoofdbestuur heeft Carl de Koning, secretaris,  aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Afgelopen jaar zijn Henk Damen (algemene zaken) en Remko Stehmann (technische zaken) toegetreden tot het Bestuur. Zij vervangen respectievelijk Lorenz Mooij en Sebastiaan Gijsbertsen.

  Ik roep u allen op om aanwezig te zijn op de ALV van donderdag 8 februari 2018 20:00u.

  De vergaderstukken liggen vanaf 25 januari 2018  beschikbaar in de kantine achter de bar. Deze liggen daar ter inzage en kunnen dus niet worden meegenomen. Wilt u de stukken toegestuurd krijgen, stuur dan een verzoek naar de secretaris Carl de Koning (bestuur@rkavv.nl).

  Namens het Hoofdbestuur

  Frans van Rossen, voorzitter

rfwbs-sliderfwbs-slide