• Contributie

  Wil je bij ons komen voetballen? Dat vinden wij altijd leuk. Stuur een berichtje met je naam en je leeftijd naar lidworden@rkavv.nl, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. Eerst proeftrainen kan ook, stuur dan een mail naar proeftraining@rkavv.nl

  Meer info over JO5 / Peutervoetbal? Klik dan HIER.

   

  Lidmaatschap Leeftijd van Leeftijd tot Contributie
  O19 01-01-2005 31-12-2005 € 274
  O18/ 01-01-2006 31-12-2006 € 274
  O17 01-01-2007 31-12-2007 € 266,75
  O16 01-01-2008 31-12-2008 € 266,75
  O15 01-01-2009 31-12-2009 € 247,50
  O14 01-01-2010 31-12-2010 € 247,50
  O13 01-01-2011 31-12-2011 € 240
  O12 01-01-2012 31-12-2012 € 240
  O11 01-01-2013 31-12-2013 € 234
  O10 01-01-2014 31-12-2014 € 234
  O9 01-01-2015 31-12-2015 € 219,50
  O8 01-01-2016 31-12-2016 € 219,50
  O7 01-01-2017 31-12-2017 € 146,70
  O6 01-01-2018 31-12-2018 € 146,70
  O5 01-01-2019 31-12-2019 € 146,70
  O4 01-01-2020 31-12-2020 € 146,70
         
  Senioren Dames/Heren Veld Vanaf 2005 en ouder € 315
  Senioren Dames/Heren Zaal Vanaf 2005 en ouder € 243,90
  Senioren Dames/Heren Veld en Zaal  Vanaf 2005 en ouder € 429,40
  Senioren Dames en Heren 7x7 Vanaf 2005 en ouder € 120

   

   

  Indien er voor wordt gekozen om geen vrijwilligerstaak uit te voeren, zal de contributie met 75 euro worden verhoogd. Wanneer meerdere kinderen van 1 gezin lid zijn, zal de verhoging maximaal 100 euro voor het gehele gezin bedragen. Algemene regels inzake lidmaatschap en de contributie samenwerking NIKKI: U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten. NIKKI handelt voor RKAVV de contributie inning af. Voor meer informatie klik dan HIER. Ooievaarspas Indien u in het bezit bent van een geldige Ooievaarspas, dan hoeft u meestal voor uw kind niets te betalen. Deze regeling geldt voor kinderen tot en met de leeftijd van 17 jaar en is geldig voor 1 sportactiviteit. Wanneer je 18 jaar of ouder bent moet je 50% bijbetalen. Indien je al 100% korting gebruikt hebt bij een andere sportvereniging dan moet je zelf ook 50%

   

  bijbetalen. Voorwaarde hierbij is dat de Ooievaarspas 1x per seizoen moet worden gescand. De ooievaarspas dient u voor 1 oktober 2023 te laten scannen. Indien er geen vrijwilligerswerk wordt gedaan bij de vereniging, moet er nog een bijdrage van € 75,00  of € 100,00 apart door u worden betaald. Hier wordt geen korting op gegeven.

   

  Inning contributie gaat via een extern bedrijf met de naam NIKKI.

   

  Via NIKKI ontvangt u een factuur voor het betalen van de contributie.
  Klik hier voor meer info over de contributie-inning.

   

  DE OOIEVAARSPASPAS DIENT VOOR 1 OKTOBER 2023 TE ZIJN GESCAND.
  Indien u dat niet doet verliest u het recht op korting en moet het volledige contributiebedrag worden betaald. U kunt uw ooievaarspas afgeven bij RKAVV: * In de commissiekamer in het kastje met rode deurtje stoppen waarop geschreven staat: "hier de Ooievaarspas in stoppen" De daarop volgende week kunt u de pas dan weer ophalen.

  Stoppen / overschrijven
  Indien u wilt stoppen met voetballen, dan dient u zich vóór 31 mei van het lopende seizoen officieel af te melden bij ledenadministratie@rkavv.nl. Wel wordt er van u verwacht dat u het seizoen afmaakt, zodat het team waarin u speelt, niet gedupeerd wordt. Vergeet u zich af te melden, dan blijft u aangemeld bij de KNVB en moet RKAVV voor u lidmaatschapskosten en verzekeringspremie aan de KNVB afdragen. Voordat wij u uitschrijven of overschrijven dienen deze kosten te worden betaald. Na 1 oktober is er bij stoppen of overschrijven geen contributie-verlaging meer mogelijk.

  Wijzigingen van lidmaatschapgegevens
  Wijzigingen van lidmaatschapsgegevens dient u te melden bij ledenadministratie@rkavv.nl

   

  Achterstand in contributie

   

  Achterstand in de betaling van de contributies en/of boetes (gele/ rode kaarten) kan leiden tot een speelverbod. De desbetreffende speler ontvangt via NIKKI herinneringen (sms / e-mail of whatsapp) waarin verzocht wordt het bedrag spoedig te voldoen. Indien er dan nog niet betaald wordt volgen aanmaningen waarbij op enig moment (na twee aanmaningen) tot een train/speelverbod wordt overgegaan. 

   

  Mocht het onder bepaalde omstandigheden onmogelijk c.q. moeilijk zijn tijdig de contributie te voldoen, dient contact opgenomen te worden met NIKKI (contributie@nikki.nl) ovv van naam en lidnummer). Zij overlegt met het bestuur van RKAVV om eventueel een regeling te treffen. Indien een regeling wordt getroffen, dient deze ook strikt te worden nageleefd. In het geval dit niet gebeurt, zal het bestuur alsnog kunnen beslissen tot het opleggen van een speel- en trainingsverbod.

   

  Als de openstaande opdragen niet worden voldaan, zal het innen van de openstaande vordering uiteindelijk overgedragen worden aan een incassobureau, de daarbij gemaakte kosten komen ten laste van het betreffende lid. Zie ook nieuwsbrief van NIKKI op deze website.

   

  Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald wordt op een of meerdere leden van het betreffende team. Inning van de boete gebeurt altijd door middel van een betaalverzoek. Indien de boete niet binnen 14 dagen wordt betaald, kan het bestuur het betreffende lid/leden een train en/of een speelverbod opleggen. Het train en/of een speelverbod wordt direct opgeheven wanneer alsnog betaald is. 

   

  Uitzonderingen bij het betalen van contributie

   

  Indien een lid door een (langdurige) blessure, ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode van tenminste 6 maanden niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden / contributie verminderd worden. Hiertoe dient het betreffend lid schriftelijk een verzoek met redenen omkleed in bij NIKKI. Het bestuur beslist en neemt hierover een besluit over, dit besluit is onbetwistbaar. De regels die voor dit besluit worden gehanteerd zijn:

   

  • bij ernstige blessure in eerste halfjaar (voor 31/12) – 40% restitutie / vermindering
  • bij ernstige blessure in 1e kwartaal (voor 1 april) – 20% restitutie / vermindering
  • bij ernstige blessure in tweede halfjaar en niet hersteld bij begin nieuwe seizoen - contributie 'on hold'
rfwbs-sliderfwbs-slide