• Contributie

  Wil je bij ons komen voetballen? Dat vinden wij altijd leuk. stuur een berichtje met je naam en je leeftijd naar lidworden@rkavv.nl, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

  RKAVV kent 2 contributietarieven. Een tarief waarbij de speler/speelster zelf, of een vervanger namens die speler/speelster, vrijwilligerswerk verricht en een tarief wanneer geen vrijwilligerswerk wordt verricht:

   Contributie seizoen 2018-2019 Vrijwilligerswerk
    WEL GEEN 
  Senioren, dames en heren veld 254 304
  Senioren, dames en heren veld en zaal 346 346
  Senioren, dames en heren zaal 196 196
       
  Jeugd: geboortejaar is bepalend    
  O19 en O18 (geboren 2000 - 2001) 212 262
  O17 en O16 (geboren 2002 - 2003) 206 256
  O15 en O14 (geboren 2004 - 2005) 191 241
  O13 en O12 (geboren 2006 - 2007) 186 236
  O11 en O10 (geboren 2008 - 2009) 181 231
  O9 en O8 (geboren 2010 - 2011) 170 220
  O7 (geboren 2012) 114 114
  Peuters 114 114

   

  Indien er voor wordt gekozen om geen vrijwilligerstaak uit te voeren, zal de contributie met 50 euro worden verhoogd. Wanneer meerdere kinderen van 1 gezin lid zijn, zal de verhoging maximaal 75 euro voor het gehele gezin bedragen.

  Nieuwe leden dienen akkoord te gaan met betalen via automatische incasso. Ons rekeningnummer bij de Rabobank NL68 RABO 0127 6033 01

  Algemene regels inzake lidmaatschap en de contributie:
  Betalen: De contributie dient elk jaar vóór 1 augustus te zijn betaald. Tenzij u akkoord gaat met automatische incasso. Bij automatische incasso bestaat er de mogelijkheid om in 4 termijnen te betalen. Elk kwartaal wordt er dan 1/4e van de contributie geïncasseerd. Dit bedrag wordt met +/- €1,- verhoogd ivm extra kosten. Nieuwe leden moeten akkoord gaan met automatische incasso. Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met: penningmeester@rkavv.nl

  Ooievaarspas
  Indien u in het bezit bent van een geldige Ooievaarspas, dan hoeft u meestal voor uw kind niets te betalen. Deze regeling geldt voor kinderen tot en met de leeftijd van 17 jaar en is geldig voor 1 sportactiviteit. Wanneer je 18 jaar of ouder bent moet je 50% bijbetalen. Indien je al 100% korting gebruikt hebt bij een andere sportvereniging dan moet je zelf ook 50% bijbetalen. Voorwaarde hierbij is dat de Ooievaarspas 2x per seizoen moet worden gescand. Indien er geen vrijwilligerswerk wordt gedaan bij de vereniging, moet er nog een bijdrage van € 50,00 apart door u worden betaald. Hier kan geen Ooievaarspaskorting op gegeven worden.

  DE OOIEVAARSPASPAS DIENT VOOR 15 OKTOBER 2018 TE ZIJN GESCAND.
  Indien u dat niet doet verliest u het recht op korting en moet het volledige contributiebedrag worden betaald.
  U kunt het pasje afgeven bij de club:
  * in het winkeltje waar u de sportkleding kunt kopen.
  * In de commissiekamer in het kastje met rode deurtje stoppen waarop geschreven staat: "hier de Ooievaarspas in stoppen"
  De daarop volgende week kunt u de pas dan weer ophalen.

  Stoppen / overschrijven
  Indien u wilt stoppen met voetballen, dan dient u zich vóór 31 mei van het lopende seizoen officieel af te melden bij ledenadministratie@rkavv.nl. Wel wordt er van u verwacht dat u het seizoen afmaakt, zodat het team waarin u speelt, niet gedupeerd wordt. Vergeet u zich af te melden, dan blijft u  aangemeld bij de KNVB en moet RKAVV voor u lidmaatschapskosten en verzekeringspremie aan de KNVB afdragen. Voordat wij u uitschrijven of overschrijven dienen deze kosten te worden betaald. Na 1 oktober is er bij stoppen of overschrijven geen contributie-verlaging meer mogelijk.

  Wijzigingen van lidmaatschapgegevens

  Wijzigingen van lidmaatschapsgegevens dient u te melden bij ledenadministratie@rkavv.nl

  Heeft u vragen over uw contributie, mail dan naar penningmeester@rkavv.nl

  Algemeen penningmeester, Jos Derksen.

  Penningmeester jeugd, Rob Zuiderwijk.

rfwbs-sliderfwbs-slide