• Contributie 2017-2018

  Aanmelden als lid: stuur je aanmelding naar lidworden@rkavv.nl er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

  Contributie seizoen 2017 - 2018 waarbij de speler/speelster zelf, of een vervanger namens die speler/speelster, vrijwilligerswerk verricht:

  Senioren, dames en heren veld €254,-
  Senioren, dames en heren veld en zaal €346,-
  Senioren, dames en heren zaal €196,-

  Het geboortejaar is bepalend

  voor het contributiebedrag

   
  O19 en O18 (geboren 1999 - 2000) €212,-
  O17 en O16 (geboren 2001 - 2002) €206,-
  O15 en O14 (geboren 2003 - 2004) €191,-
  O13 en O12 (geboren 2005 - 2006) €186,-
  O11 en O10 (geboren 2007 - 2008) €181,-
  O9 en O8 (geboren 2009 - 2010) €170,-
  O7 €114,-
  Peuters €114,-

  Indien er voor wordt gekozen om geen vrijwilligerstaak uit te voeren, zal de contributie met 50 euro worden verhoogd. Wanneer meerdere kinderen van 1 gezin lid zijn, zal de verhoging maximaal 75 euro voor het gehele gezin bedragen.
  Nieuwe leden dienen akkoord te gaan met betalen via automatische incasso. Ons rekeningnummer bij de Rabobank NL68 RABO 0127 6033 01


  Algemene regels inzake lidmaatschap en de contributie:

  Betalen: De contributie dient elk jaar vóór 1 augustus te zijn betaald. Tenzij u akkoord gaat met automatische incasso.  Bij automatische incasso bestaat er de mogelijkheid om in 4 termijnen te betalen. Elk kwartaal wordt er dan 1/4e van de contributie geïncasseerd.  Dit bedrag wordt met +/- €1,- verhoogd ivm extra kosten.  Nieuwe leden moeten akkoord gaan met automatische incasso. Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met: penningmeester@rkavv.nl

  Ooievaarspas: Indien u in het bezit bent van een geldige ooievaarspas, dan krijgt u 50% korting of hoeft u bijna niets te betalen. De hierboven vermelde vrijwilligersbijdrage dient u echter wel zelf te betalen!  Voorwaarde is dat u een geldige ooievaarspas heeft welke wij kunnen scannen. Alleen dan kan er korting worden verleend.

  U heeft tot 21 september 2017 de tijd om de pas te laten scannen door Rob Zuiderwijk anders moet u weer 100% gaan betalen. U kunt u pas afgeven in de shop en een week later kan u deze weer ophalen als u door de weeks dat wilt doen dan kan u de pas in mijn locker doen deze staat in de eerste kamer (Commissiekamer) en mijn naam staat op de locker Rob Zuiderwijk. Niet vergeten en gelijk doen.

  Stoppen / overschrijven: Indien u wilt stoppen met voetballen, dan dient u zich vóór 31 mei officieel af te melden bij ledenadministratie@rkavv.nl. Wel wordt er van u verwacht dat u het seizoen afmaakt, zodat het team waarin u speelt, niet gedupeerd wordt. Vergeet u zich af te melden, dan blijft u  aangemeld bij de KNVB en moet RKAVV voor u lidmaatschapskosten en verzekeringspremie aan de KNVB afdragen. Voordat wij u uitschrijven of overschrijven dienen deze kosten te worden betaald. Na 1 oktober is er bij stoppen of overschrijven geen contributie-verlaging meer mogelijk.

  Wijzigingen van lidmaatschapgegevens: Wijzigingen van lidmaatschapsgegevens dient u te melden bij ledenadministratie@rkavv.nl

  Heeft u vragen over uw contributie, mail dan naar penningmeester@rkavv.nl

  Algemeen penningmeester, Jos Derksen.

  Penningmeester jeugd, Rob Zuiderwijk.

   

rfwbs-sliderfwbs-slide