• Beste RKAVV-ers en bezoekers van RKAVV

  De komende weken gaan we gelukkig het voetbal weer opstarten. RKAVV 1, Vrouwen 1 en O23 waren reeds begonnen met hun voorbereiding op het nieuwe seizoen en de andere selectieteams volgden snel erna. De startzaterdag waarop alle teams weer kunnen gaan voetballen, is op zaterdag 29 augustus.

  Dit seizoen wordt anders dan normaal.
  Het corona virus is er nog en daar zullen we als vereniging rekening mee moeten houden. De overheid en de KNVB hebben diverse regels en adviezen gegeven, die wij zullen moeten gaan hanteren.
  Het zal wennen zijn, maar we hopen en verwachten dat iedereen aan het voetbalspel nog even zo veel plezier zal beleven als voor het corona tijdperk.
  Op dit moment stijgt het aantal besmettingen al weer voor enige weken op rij. Met name in de Randstad en West-Brabant.
  De afgelopen weken heeft het bestuur de regels en adviezen van de overheid en de KNVB omgezet in een protocol dat per heden zal ingaan.
  Het is een uitgebreid protocol, je vindt hier informatie over het gebruik van de velden, de kleedkamers, de dug-outs, de wedstrijdbespreking ruimte, de toiletten, de commissiekamer(ontvangstruimte), en de Voetbalzaken spreekruimte.
   
  Alleen door ons strikt te houden aan de regels kunnen we verantwoord blijven sporten.
  Lees daarom het protocol alstublieft wel door.
  Het is ook in het belang van jouw gezondheid of de gezondheid van je kind dat je de regels kent en je er aan houdt. De gezondheid staat voorop!!
   
  Met sportieve groet,
  Alex, Edwin, Henk, Wendy(A.I), Ehab, en John.
  Bestuur RKAVV

   

  Hieronder zijn de diverse protocollen te lezen, zoals deze opgesteld zijn door de KNVB.
  LET OP: waar er verschillen zijn tussen de protocollen en de richtlijnen zoals hierboven, dan geldt de 'meest strenge' van de twee.
  Protocol Spelers
  Protocol Trainers
  Protocol Ouders
  Protocol Arbitrage
  Protocol Verenigingsbestuurders
  Protocol Accommodatie zaken
  Protocol Veiligheid & Hygiene
  Protocol verantwoord sporten
  http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
   
  Onderstaande RIVM regels blijven onverminderd van kracht:
  Gebruik je gezonde verstand. Blijf thuis als jij of één van de gezinsleden een van de volgende milde symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het gemeenschappelijke toilet. Schud geen handen.

  Corona coördinatie en handhaving 
  Op de zaterdag en zondag zal de commissiekamer als coördinatiepunt fungeren.
  Heb je vragen of wil je ons iets onder de aandacht brengen, loop dan binnen bij de commissiekamer en laat het onze gastheer of gastvrouw(Lid van Dienst) even weten.
  Wij zijn dringend op zoek naar stewards en een steward coördinator daarvoor.
  Ben je bereid je club of de club van je zoon of dochter op dit punt te helpen. Laat ons dat s.v.p. per mail even weten. corona@RKAVV.nl
   
  Gebruik van de velden
  Uitgangspunten KNVB
  Voor buitensport gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck.
  Indien je op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers verwacht registreer, doe de gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen.
  Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en spelers.
  Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.
  Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.
   
  Regels RKAVV
  Hoofdveld
  Er zijn maximaal 250 toeschouwers toegestaan op het hoofdveld inclusief de tribune. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
  Reserveren voor een wedstrijd is niet nodig. Bij specifieke wedstrijden van RKAVV 1 waarbij meer dan 250 toeschouwers verwacht worden, zal er wel een reserveringssysteem toegepast worden.
  In de dug-out is slechts plaats voor 3 personen op 1,5 meter afstand.

  Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. In verband met het beperkte aantal beschikbare plekken op de reservebank wordt een pupil van de week die plaatsneemt op de reservebank niet toegestaan.
  Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de dugout ligt bij de teambegeleiding.
   
  Velden 5, 6, 7, 9, en 10
  Er zijn maximaal 250 toeschouwers per veld toegestaan.
  Reserveren voor een wedstrijd is niet nodig.
  Looproute naar veld 5, 6, 7, 9, en 10
  Zie pijlen op de wandelpaden, dat zal zoveel als mogelijk éénrichtingsverkeer zijn.
   
  Kleedkamers, toiletruimte en ruimte wedstrijdbespreking
  Uitgangspunten KNVB
  Alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden.
  Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand.
  Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder in de kleedkamers wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
   
  Regels RKAVV
  Algemeen
  Er wordt éénrichtingsverkeer in de binnen kleedkamergang ingericht. Ingang bij het materiaalhok en uitgang tussen KK 19 & 20.
  Er kunnen maximaal 7 personen ouder dan 18 jaar tegelijk in de kleedkamer en 2 tegelijk in de doucheruimte, met als gevolg dat het niet meer mogelijk is om elk team een kleedkamer toe te wijzen. We hebben daar simpel weg gewoon niet voldoende kleedkamers voor. Mede hierdoor, en mede door het stijgen van het aantal besmettingen, heeft RKAVV besloten om voorlopig geen kleedkamers beschikbaar te stellen aan de jeugd t/m Onder 15.
  Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de teambegeleiding.
   
  Kleedruimte bij trainingen
  Alle teams worden verzocht om thuis om te kleden en tassen e.d. mee te nemen naar het veld.
  Er worden geen kleedkamers toegewezen en er worden geen kleedkamer sleutels afgegeven.
  Er zijn enige uitzonderingen:
  RKAVV 1, O23, O19, mogen gebruik maken van kleedkamer 1 en 2.
  RKAVV O17-1, en O15-1 mogen in kleedkamers 8 en 10
  RKAVV VR1 mag kleedkamers 19 en 20 gebruiken.
  Het is niet toegestaan om na afloop van de training bij elkaar in de kleedkamer te zitten en samen nog iets te drinken.
  Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de teambegeleiding.
   
  Kleedruimte voor RKAVV-teams bij de wedstrijden
  De wedstrijdsecretaris bekijkt per zaterdag of zondag, afhankelijk van het aantal wedstrijden of er een mogelijkheid is om Cat-A RKAVV teams een kleedkamer toe te wijzen.
  Er wordt een éénrichtingsverkeer in de binnen kleedkamergang ingericht. Ingang bij het materiaalhok en uitgang tussen KK 19 & 20.
  Als er een kleedkamer toegewezen kan worden, dan kun je deze gebruiken om waar nodig om te kleden en na afloop te douchen.
  Tassen e.d. mogen niet in de kleedkamer achter blijven en moeten naar het veld meegenomen worden of in een teamlocker worden opgeslagen.
  Wederom de restrictie dat spelers ouder dan 18 jaar de 1,5 meter in acht moeten nemen en met niet meer dan 7 personen een kleedkamer gebruiken.
  Dat betekent dus dat een deel van het team moet wachten totdat het andere deel van team klaar is.
  Probeer zoveel als mogelijk is, om vooral thuis om te kleden. Er worden geen kleedkamer sleutels afgegeven.
  Er zijn ook nu weer een aantal uitzonderingen:
  RKAVV 1, O23, en O19-1 hebben bij een thuiswedstrijd standaard de beschikking over kleedkamer 1. De tegenstander KK 2, 8, of 10.
  RKAVV VR1 mag in principe de binnen kleedkamers 19 en 20 gebruiken.
  Omkleden en douchen zal om toerbeurt moeten gebeuren.
  Het is niet toegestaan om na afloop van de training bij elkaar in de kleedkamer te zitten en samen nog iets te drinken.
  Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de teambegeleiding.
   
  Kleedruimte voor bezoekende teams bij de wedstrijden
  RKAVV bekijkt per zaterdag en zondag, afhankelijk van het aantal wedstrijden of er ook een mogelijkheid is om de bezoekend teams een kleedkamer toe te wijzen.
  Als er ruimte is geldt ook voor hen de 1,5 meter afstand bij 18 jaar en ouder en tassen meenemen.
  Als er geen ruimte is dan moet men zich thuis omkleden en douchen. Tassen e.d. moeten dan door hen meegenomen worden naar het veld of in een toegewezen teamlocker.
  We informeren de verenigingen vroegtijdig per mail als er geen kleedruimte voor hen is. Men zal dan omgekleed moeten komen, niet kunnen douchen en de tassen moeten meegenomen worden naar het veld, of in een toegewezen teamlocker.
  Er is 1 uitzondering en dat is het bezoekende team van RKAVV 1. Zij krijgen kleedkamer 2 toegewezen. En voor hen geldt: omkleden en douchen om toerbeurt.
  Het is niet toegestaan om na afloop van de training bij elkaar in de kleedkamer te zitten en samen nog iets te drinken.
  Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de teambegeleiding.
   
  Scheidrechters kleedruimte, verzorgingsruimte en ruimte wedstrijdbespreking
  In de scheidrechters kleedkamer is er ruimte voor maximaal 4 scheidrechters tegelijk.
  In de verzorgingsruimte (incl. krachthonk) mogen maximaal 5 personen (incl. de masseur) tegelijk aanwezig zijn.
  In de wedstrijdbespreking ruimte geldt ook de 1,5 meter regel.
   
  Toiletten kleedkamers
  Ook bij de toiletten geldt de 1,5 meter afstand.
  Er mag maar 1 persoon tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn.
  Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het toilet.
   
  Ontvangstkamer en Voetbalzakenkamer
  In de ontvangstkamer is er naast de gastheer/vrouw slechts ruimte voor 5 andere personen.
  In de Voetbalzakenkamer is slechts ruimte voor 6 personen.
   
  Pupil en team van de week
  Vanwege alle maatregelen m.b.t. het coronavirus zullen we helaas tijdelijk stoppen met de pupil van de week en het team van de week.
  Wij zullen in een later stadium bekijken in welke vorm we dat dit seizoen weer op kunnen starten.
   
  Specifieke KNVB-regels voor spelers, ouders & toeschouwers, trainers en scheidsrechters
  De KNVB heeft voor deze categorieën specifieke aandachtspunten opgesteld.  Hieronder de link naar de specifieke KNVB-site en de beschrijving van deze aandachtspunten.
   
  Spelers https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers
  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
  Spelers dienen zelf hun (gezondheid)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.
  Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat.
  Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
  Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
  Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt.
  Probeer de bal zo min mogelijk te koppen.
  Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
  Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
  Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.
  Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn.
  Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.
  Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
   
  Ouders en toeschouwers https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/ouders-en-toeschouwers
   Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
  Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
  Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc..
  Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.
  Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
   
  Trainers https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/trainers
  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
  Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.
  Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
  Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
  Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
  Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
  Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
  Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
  Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel.
  Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).
  Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen.
  Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen.
  Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen.
  Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt.
  Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen.
  Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
  Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
  Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
  Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden.
  Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.
   
  Scheidsrechters https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage
  Aankomst op het sportpark
  Schud geen handen.
  Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is.
  Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden. Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
  Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel.
  Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
  Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.
  Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.
  Eventuele relaties of begeleiders is het niet toegestaan de bestuurskamer te bezoeken.
  Stem af met de teammanagers/elftalleider
  Voor de wedstrijd
  Uitvoeren van spelerspascontrole. Spreek af hoe laat de teams starten met de warming-up.
  Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
  Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
  Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
  Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden).
  Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
  Voorbereidend gesprek met club-assistenten.
  Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie.
  Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
  Line-up/ betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
  De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  Er wordt geen line-up gedaan.
  Er worden geen handen geschud.
  Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
  Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
  Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd te bespreken. Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
  Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.
  Tijdens de wedstrijd
  Het vieren van een doelpunt.
  Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.
  Het uitvoeren van een wissel
  Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.
  Warmlopen van wisselspelers
  Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel.
  Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out.
  Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.
  Opstootje
  Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
  Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.
  Geen disciplinaire maatregelen bij:
  Naar de grond uitsnuiten van neus.
  Naar de grond spugen.
  Niet waarborgen van 1,5-meter afstand.
  Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers.
  Na de wedstrijd
  Geen handen schudden (Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht).
  Het is coaches en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd na te bespreken.
  Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
  Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.
  Algemene adviezen
  Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
  Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
  Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.
  Heb je klachten of maak je je zorgen, neem dan contact op met je huisarts of lokale GGD.
  Als je je hebt laten testen, dan blijf je thuis tot de uitslag bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

rfwbs-sliderfwbs-slide