• Door de huidige Corona-situatie loopt het seizoen anders dan we gewend zijn. Het bestuur heeft de afgelopen periode meerdere vragen van leden gekregen over het betalen van contributie.
   
  Dit artikel beschrijft de situatie en geeft antwoord op deze vragen.
   
  Het bestuur van onze vereniging zal er alles aan doen om RKAVV zo goed mogelijk door deze crisis heen te loodsen en zal daar waar mogelijk de leden tegemoetkomen in het aanbieden van alternatieve trainings- en speel mogelijkheden of andere creatieve oplossingen.
   
  RKAVV heeft steun aangevraagd bij overheid, gemeente en KNVB. Als na de huidige beperking de situatie is genormaliseerd, zal worden bekeken welke financiële schade door corona is veroorzaakt (uitvallen kantine-inkomsten, verminderde sponsorbijdragen en afname contributiegelden) en hoe dit zich verhoudt tot de totale som van de steunmaatregelen.
   
  Mocht blijken dat de ontvangen steun de financiële schade substantieel overstijgt zal eventueel een éénmalige korting op de contributie worden toegepast voor de leden die het hardst zijn geraakt door de beperkende maatregelen. In situaties dat deze eventuele korting wordt doorgevoerd, zal deze uitsluitend gelden voor leden zonder contributieachterstand.
   
  RKAVV is een vereniging, geen bedrijf. De leden zorgen ervoor dat de vereniging blijft voortbestaan. Om de continuïteit van onze mooie vereniging te kunnen waarborgen is het van belang dat elk lid de in de ALV vastgestelde contributie voldoet. Ook wanneer er - zoals nu - door overmacht geen of minder gelegenheid is om te voetballen, te trainen of de club te bezoeken.
   
  Ondanks de huidige situatie blijft de normale incassoprocedure van kracht. De club zal hierin gedurende deze periode geen wijzigingen aanbrengen.
   
  De leden die financiële problemen ervaren bij het betalen van de contributie, kunnen zich melden bij de penningmeester van onze verenging, Wendy Verhage, via penningmeester@rkavv.nl. Er zal dan samen met de betreffende leden naar een passende oplossing worden gezocht.
   
  Leden die zich niet bij het bestuur hebben gemeld, maar wel herhaald of bij voortduring contributieachterstanden hebben en ook niet reageren op verzoeken of aanmaningen van de club, krijgen een speelverbod opgelegd en kunnen zelfs worden geroyeerd.
   
  In deze voorkomende gevallen zal een financiële blokkade volgen waardoor het voetballen in georganiseerd verband (ook bij andere verenigingen) onmogelijk wordt. De blokkade wordt opgeheven zodra de openstaande bedragen zijn voldaan of een betalingsregeling is overeengekomen.
   
  Het bestuur van RKAVV rekent op de blijvende steun en het vertrouwen van de leden. Indien er nog vragen zijn dan kan je die aan de bestuursleden stellen of mailen naar: bestuur@rkavv.nl
   
  Het bestuur

rfwbs-sliderfwbs-slide