• Het einde van het seizoen is weer in zicht en dat betekent ook dat de deadlines voor het aanmelden, overschrijven of opzeggen van het lidmaatschap niet ver meer zijn. Als dit van toepassing is op jou lees dan hieronder het volgende:

  BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
  Voor alle spelers en speelsters (zaal- en/of veldvoetbal) geldt: dat als zij het voornemen hebben om met voetballen te stoppen, de opzegging van het lidmaatschap vóór 1 juni a.s. SCHRIFTELIJK dient te geschieden.
  Het spreekt voor zich dat aan de financiële verplichtingen aan RKAVV moet zijn voldaan.
  Niet opzeggen voor 1 juni a.s. betekent dat u ook het volgende seizoen lid bent en dat voor een heel seizoen contributie dient te worden betaald.
  Opzeggingen bij trainers, coördinatoren, leiders, medespelers etc. hebben geen enkele waarde!

  U kunt opzeggen per E-mail aan de ledenadministratie: ledenadministratie@rkavv.nl
  U kunt ook opzeggen door een brief te sturen naar:
  Voetbalvereniging RKAVV
  t.a.v. ledenadministratie RKAVV
  Postbus 57
  2260AB Leidschendam

  LID WORDEN VAN RKAVV
  Bent u geen lid van een andere voetbalvereniging en u, (of uw kind), wilt lid worden van RKAVV?
  Stuur dan een E-mail naar lidworden@rkavv.nl
  Vermeld hierbij uw naam en geboortedatum.

  OVERSCHRIJVING VAN EEN ANDERE VOETBAL-VERENIGING NAAR RKAVV
  Spelers of speelsters (zaal- en/of veldvoetbal) die eerder bij een andere vereniging hebben gespeeld en die bij RKAVV willen gaan voetballen, dienen zich vóór 15 juni a.s. aan te melden als spelend lid bij RKAVV.
  Stuur dan een E-mail naar lidworden@rkavv.nl

  OVERSCHRIJVING NAAR EEN ANDERE VOETBAL-VERENIGING
  Spelers of speelsters (zaal- en/of veldvoetbal) die overschrijving wensen van RKAVV naar een andere vereniging dienen zich vóór 1 juni a.s. af te melden bij RKAVV, en zich vóór 15 juni a.s. bij de andere vereniging aan te melden als spelend lid. RKAVV kan uiteraard alleen medewerking verlenen aan de overschrijving als aan de financiële verplichting is voldaan.
  Daarbij willen we u er op attenderen dat in bruikleen gegeven kleding en materialen ingeleverd moeten zijn!

  Ledenadministratie RKAVV

rfwbs-sliderfwbs-slide