• Coördinator leeftijdsgroep Meisjes/Jongens

  Elke leeftijdsgroep heeft een (organisatorische) coördinator. Hij of zij stelt de leiders aan en is de schakel tussen spelers, ouders en leiders. De coördinator zorgt ervoor dat het reilen en zeilen rond de teams op organisatorisch gebied in goede banen wordt geleid. Naast de organisatorische coördinator is er ook een Technisch Coördinator (TC) deze is verantwoordelijk voor de voetbal technische zaken zoals het aanstellen van trainers en team indeling. Uiteraard is er goed overleg tussen de organisatorische en technische coördinator.

  Verantwoordelijkheden:

  • Een goed functionerende leeftijdsgroep. 
  • Een goede communicatie tussen ouders, leiders, spelers, trainers, TC, Hoofd Coördinator (HC) en bestuur.
  • Het (laten) signaleren van onregelmatigheden en deze doorgeven aan de Commissie van Gedrag (CvG), TC’s, HC of bestuur.
  • Het werven en aanstellen van jeugdleiders.
  • Is verantwoording verschuldigd aan de Hoofd Coördinator voetbal organisatorische zaken. 
  • Het begeleiden van de Grote Club Actie binnen de leeftijdsgroep.
  • Het up-to-date houden van de website binnen de eigen leeftijdsgroep. 
  • Het uitvoeren van werving nieuwe leden (i.s.m. TC) inclusief verwerken van inschrijfformulieren.
  • Het zorgdragen voor de juiste wedstrijdkleding aan begin seizoen en het weer inleveren van de wedstrijdkleding aan einde seizoen.

  Taken:

  • Werven en aanstellen van jeugdleiders.
  • Coördineert proeftrainingen en inschrijving van nieuwe leden.
  • Ontvangt nieuwe spelers met ouders en wijst ze de weg binnen de club(verplicht intake gesprek en vrijwilligerstaak)
  • Organiseert het overleg met de begeleidingsgroep(leiders) van de leeftijdsgroep.
  • Is ‘escalatie-punt’ voor ouders, spelers en leider indien men van een geschil heeft met leider of trainer.
  • Spreekt spelers, ouders, leiders aan op overtreding van spel- en clubregels.
  • Doet strafsuggesties en overlegt over straf met het CvG en communiceert met de betrokken speler. In ernstige gevallen neemt de CvG en eventueel het bestuur dat over. 
  • Contactpersoon naar CvG bij niet nakomen van afspraken Waarden en Normen Beleid.
  • Woont een aantal overleg bijeenkomsten per jaar met andere coördinatoren bij.
  • Contact met TC’s en HC. 
  • Contactpersoon naar wedstrijdsecretariaat voor regelen oefenwedstrijden en beschikbare velden.
  • Bewaakt dit de eerste weken van de seizoenstart. 
  • Doet de coördinatie bij afmelden wedstrijden (i.s.m. wedstrijd coördinator jeugd) en aanvullen teams.
  • Organiseert eventueel alternatieve programma’s naast het voetbal en bij afgelastingen (bijv. zaal)
  • Contactpersoon naar Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) voor regelen van activiteiten.
  • Contactpersoon voor en naar Toernooicommissie voor aanvraag gewenste toernooien.
  • Is betrokken bij indeling teams in overleg met TC (die eindverantwoordelijkheid heeft) van de leeftijdsgroep.
  • Zorgt ervoor dat leiders beoordelingsformulieren krijgen en invullen.
  • Treed kordaat op bij wanbetalers. Spreekt ouder(s) hierop aan. Na herhaaldelijk verzoek zal penningmeester gesprek aan gaan met ouder(s).
  • Doet zoveel als mogelijk om het voor de spelers, ouders en leiders zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
rfwbs-sliderfwbs-slide