• Komende zomervakantie krijgt de voetbalvereniging Wilhelmus een nieuw kunstgrasveld. Het hoofdveld wordt ingestrooid met kurk in plaats van rubberkorrels (SBR). Het college heeft hiertoe besloten naar aanleiding van onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar de effecten van rubberkorrels voor het milieu.
  Wethouder Nadine Stemerdink (Sport): "Er zijn nieuwe inzichten op het gebied van milieu die ertoe hebben geleid dat dit besluit is genomen. Er is onvoldoende zekerheid of de maatregelen die wij aanvankelijk wilden nemen bij de aanleg van het veld op langere termijn de noodzakelijke bescherming bieden voor het milieu. Deze nieuwe inzichten leiden ertoe dat er is besloten om kurk te gaan gebruiken. Hierover heb ik met de voorzitters van de voetbalverenigingen een constructief overleg gevoerd".

  Beter voor het milieu
  In juli 2018 publiceerde het RIVM de conclusies van het onderzoek naar mogelijke nadelige effecten op het milieu van de toepassing van rubberkorrels op sportvelden: de verspreiding van rubberkorrels heeft op langere termijn een negatief effect op het milieu. Stoffen die ‘weglekken’ uit de rubberkorrels (o.a. zink, kobalt en minerale olie) tasten het ecosysteem aan en zijn van invloed op de biodiversiteit. De gemeente neemt in het beheer van de sportvelden maatregelen om verspreiding van rubber in het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. Geheel te vermijden is het niet en deze stoffen komen in het milieu terecht. De exacte gevolgen voor het milieu zijn op dit moment nog niet bekend, maar ook bij het beheer van sportvelden kiest de gemeente zoveel mogelijk voor duurzaamheid.
  De discussie over de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels heeft geen invloed gehad op de keuze voor kurk. Wethouder Stemerdink: "Het RIVM heeft geconstateerd dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te blijven sporten.
  De gemeente volgt ook hierin het advies van het RIVM".

  Overige velden
  Voor de andere kunstgrasvelden in de gemeente geldt dat wanneer deze toe zijn aan vervanging, de rubberkorrels worden vervangen door kurk. Het onderhoud van deze velden wordt aangepast om de verspreiding van het rubber zo veel mogelijk te voorkomen.

  Foto: Bertus Carelse

rfwbs-sliderfwbs-slide