1. Commissie van Gedrag
  2. Statuten
  3. Werkwijze
  4. Excessen

   

   

   

  Commissie van Gedrag
  RKAVV is een fantastische voetbalclub met een gezonde ambitie. Een gezonde ambitie op sportief gebied maar ook op gedrag. Vanuit de overtuiging dat deze twee zaken samenhangen, wordt niet blind voor resultaat gegaan. Sterker nog een gezonde ambitie betekent ook dat het voor ieder die of lid is van RKAVV of ons terrein bezoekt het een feest moet zijn om naar ons sportpark te komen. Ieder die hoort bij RKAVV, ouder, of trainer, supporter of sponsor, vrijwilliger of speler ieder moet TROTS kunnen zijn op RKAVV, op welke manier dan ook.Met het in het leven roepen van de Commissie Gedrag, benadrukt het bestuur hoe belangrijk zij deze doelstelling vindt. Niet dat gedrag ´van deze commissie is’. Integendeel, hoe we met elkaar omgaan, hoe de normen en waarden zijn van RKAVV is iets van ieder. Samen maken wij RKAVV en bepalen we onze normen en waarden, binnen onze club.Wat doet de commissie dan wel? De Commissie van Gedrag streeft naar duidelijkheid over wat wel en niet geaccepteerd wordt en ontwikkelt initiatieven om wangedrag tegen te gaan, desnoods met sancties, op en rond het voetbalveld. Dus ook in de kantine en kleedkamers. De Commissie zal positief gedrag binnen de club stimuleren en richtlijnen uitdragen wat de normen en waarden zijn binnen ònze voetbalvereniging.

  De Commissie van Gedrag is bereikbaar via commissievangedrag@rkavv.nl en bestaat uit de volgende leden:
  Nico van der Geest, voorzitter
  Martin van de Meule
  Monica Toet, secretaris
  Joey Hooymans
  Jinne Samsom
  Ehab Shaaban
  Arend van der Have
  René Cox

   

   

   

   

   

   

   

  Statuten
  Het statuut - Sportiviteit en Respect - is HIER te vinden.

   

   

   

  Werkwijze

   

   

   

   

   

   

   Excessen

   

   

   

   

   

   

   

  Klik hier voor het Meldingsformulier Conflicten.

rfwbs-sliderfwbs-slide