• Opvang 75 asielzoekers in sporthal Kastelenring van 29 juni - 12 juli 2022

  Hierbij informeert het bestuur van RKAVV in overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg en het COA de leden van RKAVV met betrekking tot de opvang van 75 asielzoekers.
   
  De 75 asielzoekers zullen gedurende 14 dagen worden opgevangen in de sporthal Kastelenring. Daarna worden zij verplaatst naar een andere locatie en wordt de sporthal weer in zijn originele staat gebracht voor het normale sportgebruik.
   
  Van RKAVV zijde worden de opstallen en gebruiksruimtes van RKAVV ter beschikking gesteld voor de opvang. Mensen moeten immers niet alleen bed, bad en brood hebben, maar moeten zich ook welkom voelen en kunnen bewegen in de ruimste zin des woords.
   
  RKAVV werkt intensief samen met de projectorganisatie en dat resulteert in het opnemen van RKAVV functionarissen in de operationele kant van het project. Zaken waar wij bij betrokken zijn, zijn onder andere de kantine (ondersteunen externe catering), de invulling van de ruimtes, sport en spel, EHBO en huisartsen post, het wassen van kleding, onderhoud, etc. De heren Akbal Mohamed en René Krassenburg zijn namens RKAVV op locatie het aanspreekpunt.
   
  De evenementen die RKAVV in de genoemde periode heeft gepland kunnen doorgaan, maar wel rekening houdend met de eisen van de opvang. RKAVV functionarissen zullen samen met de 24/7 beveiliging hierbij helpen om alles in goed banen te leiden.
   
  Wij zullen trainingen hebben tot en met 3 juli 2022. Er is toegang tot het ballenhok zodat je jullie spullen kunnen gebruiken. Daarnaast kun je voor een sanitaire stop gebruik maken van de daartoe aangewezen plaatsen buiten. De toiletten in het gebouw zelf zijn niet toegankelijk.
   
  De geplande activiteiten in de kantine kunnen gewoon doorgaan. Concreet betekent dit dat de ALV door kan gaan. Wel is het zaak de aanwijzingen van de beveiliging te volgen.
   
  Voor meer informatie over de opvang verwijzen wij naar de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
   
  Met vriendelijke groet,
  Alex Wijnen – Voorzitter RKAVV
  Telefoon: 06-46626950

rfwbs-sliderfwbs-slide