• RKAVV kledingplan

  Algemene afspraken

  1. Het kledingplan is vastgesteld bij besluit in de Algemene Ledenvergadering dd: 10 juni 2021
  2. Bestuursbesluiten omtrent speeltenues zullen door het bestuur bekend gemaakt worden via de website en zijn bindend voor alle teams binnen de vereniging. 
  3. Ieder als speler/speelster geregistreerd lid is verplicht mee te doen aan het Kledingplan.
  4. Om de kleding in goede staat te houden gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van spelers, ouders (bij de jeugd) en begeleiding. 
  5. Voor ontvangst en levering wordt door de (ouder/voogd van een) speler/speelster het digitale Akkoord Kledingplan RKAVV online geaccordeerd. 
  6. Alle kleding welke via de vereniging wordt aangeschaft als wedstrijdtenue, presentatiepak en tas zal worden voorzien van het RKAVV logo. 
  7. Alle kleding en tassen zijn en blijven eigendom van RKAVV.

  Kleding: Financieel

  1. Iedere speler/speelster dient het digitale Akkoord Kledingplan RKAVV online te accorderen. 
  2. Ieder als speler geregistreerd lid betaalt ieder seizoen een verplichte financiële bijdrage van € 30,- voor het gebruik van de kleding. In seizoen 21/22 is het mogelijk voor €75,-- het kledingplan af te kopen tot en met seizoen 24/25 (3,5 jaar/seizoen). 
  3. De inning van de bijdrage zal verzorgd worden door NIKKI.

  Kleding: Termijn kledinglijn

  1. Het bestuur streeft ernaar een redelijke termijn te handhaven voor het voeren van een kledinglijn. Een redelijke termijn wordt op dit moment gesteld op minimaal drie a 4 jaar. 
  2. Bij iedere verlenging of nieuwe overeenkomst met een kledingleverancier zal de termijn bepaald worden.
  3. Het huidige nieuwe kledingpakket (Robey) gaat ten minste drie en een half jaar mee en start januari 2022 en eindigt juni 2025. 

  Verantwoordelijkheden

  1. Binnen RKAVV is - binnen de kaders gesteld door het dagelijks bestuur - de Kledingcommissie/Kledingcoördinator verantwoordelijk voor de uitvoering, de inkoop en distributie van de kleding. 
  2. Gedurende het seizoen is de leider per team het eerste aanspreekpunt voor het kledingpakket.
  3. Leiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op correct gebruik, onderhoud, inzameling en inlevering van alle kleding. 
  4. Leiders ondersteunen de Kledingcommissie/Kledingcoördinator om een goede en praktische uitvoering mogelijk te maken. 
  5. De eindverantwoordelijkheid betreffende het Kledingplan berust bij het dagelijks bestuur. 
  6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur in overleg met de Kledingcommissie/Kledingcoördinator.

  Kleding inkoop

  1. Alle kleding die moet worden ingekocht zal worden ingekocht door de Kledingcommissie/Kledingcoördinator, na akkoord van de bestuurslid Kledingcommissie en de penningmeester.

  Procedure ter beschikking stellen en inleveren kleding

  1. Voor spelers/speelsters die reeds lid zijn zal een samengesteld kledingpakket per speler/speelster worden uitgereikt in januari 2022. Voor leden die later lid worden zal op dat moment een kledingpakket uitgereikt worden. Kleding blijft gedurende de loop van het kledingplan in het bezit van de speler/speelster.
  2. Aan het einde van het kledingplan zullen de spelers de kleding inleveren bij de Kledingcommissie, op een vooraf overeengekomen tijdstip gelijk aan de inventarisatie lijst bij de start van het kledingplan met uitzondering van de sokken. Niet ingeleverde kleding zal op de individuele speler(s) worden verhaald, tenzij hier een geldige opgaaf van redenen aan vooraf is gegaan. Dit ter beoordeling aan de Kledingcommissie/Kledingcoördinator.
  3. Defect ingeleverde kleding, buiten normale slijtage, zal op de individuele spelers worden verhaald, tenzij hier een geldige opgaaf van redenen aan vooraf is gegaan. Dit ter beoordeling aan de Kledingcommissie/Kledingcoördinator op het moment van inleveren.
  4. Op het moment dat de kleding te klein (of te groot) is geworden is het mogelijk om dit te ruilen bij de kledingcommissie/Kledingcoördinator.
  5. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de speler/speelster verplicht direct de kleding in te leveren bij de Kledingcommissie. Er zal geen restitutie van het betaalde bedrag plaatsvinden.
  6. Wanneer blijkt dat er spullen ontbreken, worden deze ten laste van de speler/speelster gebracht. De leider ziet erop toe dat alle verstrekte spullen weer worden ingeleverd. Bij het ontbreken van spullen draagt de leider er zorg voor dat hij/zij zich tot het uiterste inspant om de spullen in te leveren. 
  7. De opgestelde spelregels gelden niet voor sokken. Sokken worden éénmalig geleverd aan een speler/speelster. In geval van slijtage of verlies dient de speler/speelster een nieuw paar sokken van het Kledingplan aan te schaffen.

  Spelregels voor gebruik van de kleding

  1. Indien wordt overgegaan op de nieuwe kledinglijn zullen de wedstrijdtenues, presentatiekleding en wedstrijdtassen in oude stijl/kleuren niet meer gedragen/gebruikt worden. 
  2. Het is deelnemers niet toegestaan de kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen, initialen en rugnummers.
  3. Het is deelnemers niet toegestaan om kleding te voorzien van een markering (bijv. naam in het shirt).
  4. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden. 
  5. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Dus niet op de training of elders.
  6. Ten behoeve van de professionele uitstraling, kleiner verliesrisico, behoud van kwaliteit en kleurstelling gebeurt het wassen volgens de daartoe bestemde wasvoorschriften. Kleding mag NIET in de droger! 
  7. Bij niet nakomen van de wasvoorschriften en hierdoor verklaarbaar verlies van kleurstelling en/of kwaliteit, is dit de verantwoording van de speler/speelster zelf. De kosten komen ten laste van de speler/speelster of de ouders/verzorgers.
  8. Voor niet ingeleverde, kwijtgeraakte of ernstig beschadigde en niet meer te gebruiken kleding moet een vergoeding worden betaald van de verkoopprijs en de eventuele extra kosten van opdrukken logo, sponsornaam en rugnummer volgens de bijgevoegde prijslijst.
  9. Voor ontstane schade tijdens de wedstrijd - behalve wanneer sprake is van schuld of nalatigheid – is de speler niet aansprakelijk. De schade wordt gelijk aan de leider gemeld. De leider informeert z.s.m. de Kledingcommissie en de Kledingcommissie zorgt voor vervanging. 

   

  Kosten aanschaf kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding (incl. RKAVV logo en/of sponsorbedrukkingen): 

  Item 

  Prijs incl. BTW 

  Wedstrijdshirt

  Senior €53,90

  Junior €48,90

  Wedstrijdshort

  Senior €23,90

  Junior €22,90

  Sokken 

  €12,00

  Stadium jacket jas met logo

  Senior €83,90

  Junior €78,90

  Parka coach jas met logo

  Senior €93,90

  Junior €88,90

  Half-Zip top sweater

  Senior €46,90

  Junior €43,90

  Half-Zip top sweater met logo

  Senior €48,90

  Junior €43,90

  Half-Zip pant

  Senior €35,00

  Junior €32,95

  Rugzak

  €32,00

  Sportsbag Jr €35,00

  Trainings T-Shirt

  Senior €26,90

  Junior €24,90

  Trainings korte broek

  Senior €19,95 

  Junior €18,95

  Uit shirt

  Senior €58,90 

  Junior €53,90

  Uit korte broek

  Senior €23,90 

  Junior €22,90

  Uit sokken

  €15,00

  Soft-shell

  Senior €73,90 

  Junior €68,90

  Regenjas

  Senior €48,90 

  Junior €46,90

rfwbs-sliderfwbs-slide