• Update rubbergranulaat

    Bij sportpark Kastelenring is gestart met de vervanging van de kunstgrasvelden. In de afgelopen maanden is overleg gevoerd met de verenigingen RKAVV en SEV en de overkoepelende stichting (Stichting Sportpark Kastelenring), waarin beide verenigingen zijn vertegenwoordigd. Daarbij is gesproken over de keuze voor het infillmateriaal van de nieuwe velden. De besturen van beide voetbalverenigingen zijn nauw betrokken geweest bij dit proces en de uiteindelijke keuze voor rubbergranulaat als infillmateriaal.

    De gemeente en de voetbalverenigingen hebben na de uitzendingen van Zembla aangegeven gezamenlijk het advies te volgen van het RIVM, de KNVB, het ministerie van VWS en de VNG waarin positief advies wordt gegeven over het gebruik van rubbergranulaat. Rubbergranulaat heeft sporttechnisch de beste eigenschappen. Alternatieve infill-materialen zijn over het algemeen nog in de experimentele fase, hebben minder gunstige sporttechnische eigenschappen en leiden tot hogere kosten voor de gemeente en voor de verenigingen. Op dit moment zijn er zijn geen specifieke onderzoeken gedaan naar (gezondheids)risico’s bij alternatieve infill-materialen zoals kurk en plastic.
    De stichting en de verenigingen hebben tijdens het traject hun zorgen uitgesproken over het rubbergranulaat, gelet op de berichtgeving over mogelijke risico’s van rubbergranulaat. De gemeente heeft uiteindelijk toch gekozen voor rubbergranulaat maar aan Stichting Sportpark Kastelenring, RKAVV en SEV toegezegd direct maatregelen te nemen indien in de toekomst toch blijkt dat er gezondheidsrisico’s te verwachten zijn bij het gebruik van rubbergranulaat.

    Namens de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Stichting Sportpark Kastelenring, RKAVV en SEV.

     

rfwbs-sliderfwbs-slide