• De bestuurstermijn van de huidige secretaris van het Hoofdbestuur, Carl de Koning, loopt ten einde. Helaas heeft Carl aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Wij vinden het erg jammer. Carl is echter niet weg, hij zal zich graag bezig gaan houden met voor de club interessante projecten. Dit betekent dat we op zoek gaan naar een opvolg(st)er. Heb je interesse? Neem dan contact op met Carl of ondergetekende (emailadres: bestuur@rkavv.nl). Als secretaris ben je lid van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur (bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris).

  De belangrijkste taken van de secretaris zijn:
  - Verzorgen van de agenda en agendastukken voor het Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (incl. verslaglegging);
  - Fungeren als postadres van de vereniging en het behandelen van de ingekomen en te verzenden stukken;
  - Archiveren van de officiƫle stukken;
  - Mede-ondertekenen en verzenden van  brieven en contracten namens het Bestuur;
  - Mede-beslisser van zaken die in het Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur aan de orde komen.

  Het Hoofdbestuur vergadert 1 keer per maand, het Dagelijks Bestuur komt (zonodig) 1 keer per week bijeen.
  Carl zal zorgdragen voor een geleidelijke overdracht van de werkzaamheden.
  We streven ernaar om de nieuwe secretaris te benoemen in de komende Algemene Leden Vergadering van 8 februari 2018. Voor meer info: bel of mail met Carl of mij.

  Frans van Rossen, voorzitter

rfwbs-sliderfwbs-slide