• Door onze voorzitter: Alex Wijnen

  Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en overige betrokkenen,

  Op 28 november 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van RKAVV een nieuw bestuur gekozen. We werken nu met een nieuw bestuursmodel om de vereniging ook de komende 100 jaar te laten floreren.
  Als nieuw bestuur ervaren we dat de vereniging bruisend is en dat de vorige besturen en vrijwilligers een goed fundament hebben neergelegd om ook in de toekomst succesvol te zijn. Ik heb dit seizoen gezien hoe we ons verenigen in goede en slechte tijden. Dat laat onze kracht en onze onderlinge verbondenheid zien. Als voorzitter ben ik trots op de mensen die onze vereniging succesvol maken!

  Het voetbalseizoen 2019-2020
  Het voetbalseizoen is voor onze teams sportief verlopen. Halverwege maart hielden alle sportactiviviteiten echter op. Dat was raar. Niemand die dat ooit heeft meegemaakt. We hebben ons er doorheen geslagen met als resultaat dat we weer konden trainen en er zelfs oefenpotjes gespeeld konden worden.
  Afgelopen jaren en zo ook afgelopen seizoen groeit het dames- en meidenvoetbal bij RKAVV. Dit brengt met zich mee dat de vrouwenteams een betere bezetting krijgen en dat de plannen voor het dames/meidenvoetbal komend seizoen nog veel moois beloven. Als bestuur ondersteunen we dit van harte!
  Een dankwoord aan de trainers is ook op zijn plaats. Ze hebben allen financieel een flinke stap terug moeten doen om in deze tijd de club te steunen. Bedankt daarvoor.
   
  Onze vrijwilligers
  Zonder vrijwilligers geen organisatie en zonder organisatie geen voetbal. Ik ben blij met de vele vrijwilligers die regelmatig hun steentje bijdragen! Ik zie dat op voetbalgebied, op sociaal-maatschappelijk gebied, in de kantine, bij het onderhoud, bij het oud-papier, bij de organisatie rond de wedstrijden en op vele andere terreinen. Ook hulde aan de ouders die via hun kinderen vrijwilligersactiviteiten voor RKAVV ontplooien. Ik dank de vrijwilligers die met het bestuur direct naar oplossingen zijn gaan zoeken binnen de corona regels van het RIVM en andere landelijke organisaties. We hebben zelf een corona protocol ontwikkeld wat door andere verenigingen is overgenomen. Er was een corona coördinator die alles in goede banen heeft geleid. Binnen korte tijd hebben we 40 vrijwilligers bij elkaar gekregen die zich als “corona” toezichthouders hebben aangemeld en de trainingen mede hebben mogelijk gemaakt.
   
  Vijf jaar WIJZIJNRKAVV (WZR)
  Afgelopen juni bestond WZR al weer vijf jaar! Dit seizoen heeft WZR laten zien dat we aan onze mensen en de mensen in Leidschendam-Voorburg denken en in contact met hen blijven.
  In deze vijf jaar heeft WIJZIJNRKAVV onze  maatschappelijke betrokkenheid invulling gegeven met allerlei sociale activiteiten en donaties. Denk bij sociale activiteiten aan de Buurtresto, de maandelijkse RKAVV-Ouderenactie (maaltijden), Festival Unlimited, Spinning Events, Dag van de Mantelzorg en Move on Sunday. Vele maatschappelijke organisaties zijn door WIJZIJNRKAVV in deze vijf jaar financieel gesteund. Via de opbrengsten van de tweejaarlijkse RKAVV Veiling met donaties aan Stichting Bribos, het Hospice, het Gehandicapten Carnaval van de Damzwabbers, Den Haag Texel (Juliana Kinderziekenhuis) en Vliet en Burgh.
  Dit alles hebben we niet kunnen doen zonder de vrijwilligers, kopers op de kerstveiling en onze WIJZIJNRKAVV-partners. Begonnen we in 2015 met vijf WIJZIJNRKAVV-partners, inmiddels zijn we gegroeid naar 23 WIJZIJNRKAVV-partners!
  De Buurtresto kwam tot een tijdelijke coronastop. We hebben dit omgezet naar een maandelijkse maaltijdservice die ongekend is in deze regio, waarvoor hulde aan alle vrijwilligers, sponsors en overige betrokkenen!
   
  De kantine en de verbouwing deze zomer
  Zoals de leden weten is er goedkeuring gegeven voor de verbouwing van de kantine naar de huidige standaarden. Een belangrijk onderdeel van de kantine is de keuken. De keuken zal worden voorzien van hypermoderne apparaten. Om hier mee te gaan werken krijgen alle kantine/keukenvrijwilligers op een later te bepalen moment, uitleg in en van onze moderne keuken. Niet alleen van de nieuwe apparatuur maar ook zaken als hygiene, veiligheid en gastvrijheid zullen hierbij aan de orde komen. Daarom nu ook een oproep aan allen die zich als vrijwilliger willen inzetten in de keuken en kantine. Aanmelden kan op kantinezaken@rkavv.nl
   
  De financiering van de kantineverbouwing
  De gemeenteraad LV heeft het zogenaamde “Treasurystatuut” aangenomen waardoor garantiestellingen door de gemeente LV naar banken mogelijk is. Dit betekent in het geval van RKAVV dat met de steun van dit Treasurystatuut en de Stichting Waarborgfonds Sport, financiering bij de bank kan worden verkregen.
  RKAVV zou RKAVV niet zijn als we zelf niet (gedeeltelijk) voor alternatieve financiering kunnen zorgen. Binnenkort zullen we jullie informeren over het RKAVV crowdfunding initiatief en over de RKAVV obligatielening. Hierbij kunnen leden, sponsoren en andere betrokkenen aan deelnemen om onze vereniging RKAVV te ondersteunen.
   
  Een voortuitblik naar volgend seizoen
  RKAVV wordt dan 99 jaar jong. De herenselectie en de damesselectie zullen binnen de vereniging clinics en trainingen organiseren voor alle jeugdteams – jongens en meisjes. Voor aanvang van het nieuwe seizoen is de agenda bekend, inclusief de selectiespelers – mannen en vrouwen – die, samen met de bestaande trainers van de doelgroepen, de clinics en trainingen zullen verzorgen. Het zal leiden tot een grote betrokkenheid en zichtbaarheid van de selectiespelers. Uit ervaring weten we dat kinderen dit fantastisch vinden. Zo gaan ze kennismaken met onze selectie, en de selectie met de jeugd, en zij kunnen daar beiden hun voordeel mee doen.
   
  Slotwoord
  Tot slot wil ik iedereen bedanken voor een geslaagd seizoen waar we hebben leren leven met de impact van corona. Ik wens iedereen een goede gezondheid en een goede vakantie toe en zie jullie graag weer aan het begin van het volgend seizoen. Jullie zullen dan ook de nieuwe kantine kunnen bewonderen en gebruiken.
   
  Alex Wijnen
  Voorzitter RKAVV

rfwbs-sliderfwbs-slide