• Verzoeken m.b.t. wedstrijden

  Dit gedeelte betreft:
  - Verzoeken voor het uitstellen van competitiewedstrijden
  - Verzoeken voor het verplaatsen van competitiewedstrijden
  - Aanvragen oefenwedstrijden
  - Bekerwedstrijden
  - Verruimende regels voor Categorie B

  Voor tegenstanders
  Indien u een competitiewedstrijd tegen een team van RKAVV wilt verplaatsen of wilt u een oefenwedstrijd spelen, neemt u dan contact op via:
  voor seniorenteams: wedstrijdsecretariaat@rkavv.nl of
  voor jeugdteams: wedstrijdsecretarisjeugd@rkavv.nl.

  Voor RKAVV teams
  Verzoeken tot wijziging van competitie of bekerwedstrijden en voor oefenwedstrijden kunnen aangevraagd worden bij de Technisch Coordinator (selectieteams) en Coördinator (niet selectie teams).
  De coördinatoren stemmen dan nader af met het wedstrijdsecretariaat.
  voor seniorenteams: wedstrijdsecretariaat@rkavv.nl of
  voor jeugdteams: wedstrijdsecretarisjeugd@rkavv.nl.

  Beker- en competitiewedstrijden KNVB
  Uitstel voor een wedstrijd moet door het wedstrijdsecretariaat voor dinsdag 12:00u, voorafgaand aan de wedstrijd, zijn gemeld bij de KNVB. De tegenstander hoeft bij het vragen van uitstel niet te worden ingelicht.
  Dergelijke aanvragen moeten tijdig gemeld worden, via de (technisch) coördinator, bij het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@rkavv.nl). Het wedstrijdsecretariaat doet de melding bij de KNVB.
  In de categorie B mogen we ook wedstrijden, in onderling overleg met de tegenstander, verplaatsen, let wel: altijd via het wedstrijdsecretariaat! Deze wedstrijden kunnen dan op doordeweekse avonden vastgesteld worden (helaas niet op een inhaaldag, deze wil de KNVB vrij houden om zelf e.e.a in te plannen).

  Bekerwedstrijden
  Bekerwedstrijden komen NIET in aanmerking voor uitstel! Bekerwedstrijden dienen, als ze niet op de geplande dag kunnen worden gespeeld, vooruit/eerder te worden gespeeld.

  De volgende procedure geldt binnen RKAVV:
  1. Indien een team uitstel of verplaatsing wil aanvragen, dan dient dat team dat melden bij de Coördinator (niet selectieteams) of bij de technisch coördinator (selectieteams). Als het verzoek te laat binnenkomt zal het wellicht niet meer op tijd verwerkt kunnen worden en zal dus ook niet meer verwerkt worden.
  2. De Coördinator / TC zal in overleg met de wedstrijdsecretaris de wedstrijd verplaatsen (zie hieronder).
  3. Voor het verplaatsen van een thuiswedstrijd, is naast toestemming van tegenstander, ook toestemming van de wedstrijdsecretaris en Technische Commissie (i.v.m. veldbezetting) nodig. Na afstemming over de mogelijkheden i.v.m. de veldbezetting kan de Coördinator/Leider contact opnemen met de tegenstander en met hen afstemmen over een nieuw tijdstip/datum. Zie verder punt 5.
  4. Uitwedstrijden mogen teams in overleg met de coördinator zelf verschuiven/verplaatsen, mits teams dat doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat. Zie verder punt 5.
  5. Voor het verschuiven van tijden en of datum is ook de naam en functie van de contactpersoon bij de tegenstander vereist bij het in te dienen verzoek. Het verzoek wordt door het wedstrijdsecretariaat aan de KNVB gestuurd.

  Verruimende regels voor Categorie B (bron: KNVB)
  - De KNVB staat toe dat per team maximaal 1x per seizoen uitstel een snipperdag wordt aangevraagd. Na het eerste weekend van maart wordt er geen uitstel meer verleend.
  - Voor een bekerwedstrijd kan geen snipperdag worden aangevraagd.
  - Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag wordt alleen in behandeling genomen als dit verzoek op dinsdag 12.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, op het betreffende steunpunt aanwezig is.
  - Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 21 september t/m 31 december mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2020 gespeeld zijn. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor 22 juni 2020. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

rfwbs-sliderfwbs-slide