• Wie zijn wij ?
  De Commissie van Gedrag (CvG) bestaat uit 8 leden uit de verschillende geledingen van de club.

  Wat doet de Commissie van Gedrag?
  De Commissie van Gedrag (CvG) bevordert en stimuleert fair play bij RKAVV. RKAVV wil een vereniging zijn die sportief gedrag binnen en buiten het veld centraal stelt. De CvG helpt daarbij.
   
  Voetbal is emotie en dat is begrijpelijk. Maar het kan zijn dat spelers, trainers of supporters daarin doorschieten en over de schreef gaan, bijvoorbeeld door gemeen spel, scheldpartijen of soms zelfs geweld. Dat kan op een training zijn, voor, tijdens of na de wedstrijd, een RKAVV feest, de Kampeernacht, enzovoort
   
  Dat accepteren we als vereniging niet. Op die momenten trekt de CvG een lijn en gaan we het gesprek aan.
   
  Het inschakelen van de CvG is heel laagdrempelig. We kunnen meekijken bij trainingen en wedstrijden. Ook als er nog niet echt iets gebeurd is, maar trainers en leiders bijvoorbeeld het vermoeden hebben dat het ‘wel eens mis kan gaan’.
   
  Het gesprek heeft als doel om het gedrag tijdens het incident te verklaren en samen te kijken wat er nodig is om het in de toekomst te voorkomen.
   
  Werkwijze Commissie: Een melding word ingediend door een mail te sturen naar: commissievangedrag@rkavv.nl. Deze wordt binnen enkele dagen toebedeeld aan twee leden. Zij gaan in gesprek met betrokkenen, plegen hoor en wederhoor (we bekijken de zaak altijd van twee kanten) en sanctioneren waar nodig. Dit kan variëren van een waarschuwing, schorsingen van trainingen en wedstrijden, een taakstraf binnen de club of tot royement (dit altijd in overleg met het hoofdbestuur).
   
  Ook kun je ons gewoon aanspreken tijdens trainingen of op de wedstrijddagen.
   
  Tenslotte:
   
  Gedrag is iets dat ons allemaal aan gaat. Van speler tot trainer, leider, ouder, vrijwilligers, supporter. Met elkaar bepalen we de sfeer en moeten we ons houden aan de afspraken en beslissingen die worden genomen binnen en buiten het veld.
   
  We zijn allemaal het visitekaartje van RKAVV en laten we ons ook zo gedragen, zowel thuis als gastheer/vrouw of uit als gast bij een andere vereniging.
   
  De scheidsrechter is de baas in het veld, de leider en coach geeft de aanwijzingen en ouders en supporters moedigen de spelers op een positieve manier aan.
   
  Wij zijn er van overtuigd dat, als wij met zijn allen meer aandacht vragen voor de regels en alert zijn op incidenten, RKAVV een voetbalclub blijft waar leden/gasten op een veilige en prettige manier kunnen verblijven. Daar is iedereen voor nodig.

rfwbs-sliderfwbs-slide